AjťákoBraní 3.0 – Automatizace a centrální správa systémů WEDOS Global | Martin Dušek

WEDOS
WEDOS
AjťákoBraní 3.0 - Automatizace a centrální správa systémů WEDOS Global | Martin Dušek
/

Zvukový záznam přednášky Automatizace a centrální správa systémů WEDOS Global na konferenci AjťákoBraní 3.0 z Pátka 13. 10. 2023

V přednášce Martin Dušek poví něco blíže o správě systémů WEDOS Global.

Obsah:

00:00 – Úvod
00:53 – WEDOS Global
04:38 – Kubernetes
09:14 – ArgoCD
15:54 – Rancher
18:39 – Vault
21:22 – Závěr